Zápisy ze schůzí výboru

Zápis z Plenárního zasedání

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 7. 2. 2024 v rámci 99. Fyziologických dnů v Bratislavě Plenární schůze se zúčastnilo 10 členů společnosti. Plenární zasedání...

Zápis z korespondenční schůze výboru

Zápis z korespondenční schůze výboru ČFS, která se konala dne 29. 1. 2024 Přítomni: Adamcová, Bužga, Kittnar, Kuncová, Mysliveček, Nováková, Pokorný, Sumová, Šlamberová Úprava...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne 18. 1. 2024 ve 14:00 hod. v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK Přítomni: Adamcová, Bužga, Kittnar, Kuncová,...

Zápis ze schůze výboru per rollam

Zápis ze schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne 7. 11. 2023 per rollam Přítomni: Adamcová, Bužga, Červinková, Kittnar, Mysliveček, Nováková, Pokorný, Sumová, Šlamberová...

Soutěž o Cenu mladých v rámci FD 2024

Výbor České fyziologické společnosti vypisuje soutěž pro účastníky konference do 40 let, kteří jsou členy České fyziologické společnosti, o cenu pro mladé fyziology prezentující...

Zápis ze schůze výboru per rollam

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne 24. 2. 2023 per rollam Přítomni: Adamcová, Bébarová, Bužga, Červinková, Kittnar, Kuncová, Mysliveček, Nováková, Pokorný, Sumová,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne 5. 1. 2023 ve 14 hodin v budově Fysiologického ústavu na Albertově Společná schůze končícího a nového výboru ČFS Přítomni:...

Zápis ze schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne 22. 9. 2022 ve 14 hodin v budově Fysiologického ústavu na Albertově Přítomni: Lotková, Kittnar, Kuncová, Otáhal, Pácha, Pokorný,...

Zápis z Plenárního zasedání

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 8. 2. 2022 v rámci 97. Fyziologických dnů, 1. LF UK, Albertov 5, Praha 2, v 11:45 hod. Plenární schůze se zúčastnilo 25 členů...

Zápis ze schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne 7. 2. 2022 v 17 hodin v budově Fysiologického ústavu na Albertově a jednání výboru během 97. FD Přítomni: Kittnar, Kuncová,...

Zápis schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne 16. 11. 2021 ve 14 hodin on line prostřednictvím platformy Teams Přítomni: Červinková, Kittnar, Nováková, Otáhal,...

Zápis schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala prezenčně v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK dne 7. 10. 2021 ve 14 hodin přítomni: Červinková, Kittnar,...

Zápis schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala elektronicky prostřednictvím MS Teams dne 24. 6. 2021 ve 14 hodin přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Pácha, Otáhal, Pokorný,...

Dodatek k zápisu ze schůze výboru

Dodatek k zápisu ze schůze výboru ze dne 24. 6. 2021 1. Podle závěrů minulé schůze výboru k přijetí Pravidel Redakční rady časopisu Československá fyziologie jsem se...

Zápis schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala elektronicky prostřednictvím MS Teams dne 3. 6. 2021 ve 14 hodin přítomni: Červinková, Kittnar, Nováková, Otáhal, Pokorný,...

Zápis schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala elektronicky prostřednictvím MS Teams dne 21. 4. 2021 ve 14 hodin přítomni: Červinková, Lotková, Nováková, Otáhal, Pácha, Pokorný,...

Zápis schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala elektronicky dne 28. 1. 2021 ve 14 hodin přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Lotková, Nováková, Pácha, Pokorný, Sumová,...

Zápis schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala elektronicky dne 12. 11. 2020 ve 14:00 přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Lotková, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová,...

Zápis schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne 24. 9. 2020 ve 14:00 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK Praha přítomni: Červinková, Kuncová, Pácha, Pokorný, Riljak,...

Zápis schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne 18. 6. 2020 ve 14:00 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK Praha přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Nováková, Otáhal,...

Zápis z Plenárního zasedání

Zápis z Plenární schůze ČFS konané dne 4. 2. 2020 od 12.30, Lékařská fakulta v Martině, zasedací místnost Vědecké rady Počet přítomných členů ČFS: 16 1. Prof.Šlamberová zahájila...

Zápis schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne 23. 1. 2020 ve 14:00 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK Praha přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Lotková, Otáhal,...

Zápis schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne 17.10.2019 ve 14:00 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK Praha přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Lotková, Nováková,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 30. 5. 2019 ve 14:00 v prostorách Fysiologického ústavu 1. LF UK Praha přítomni: Červinková, Kittnar, Lotková, Otáhal,...

Zápis z Plenárního zasedání

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 5. 2. 2019 v rámci 95. Fyziologických dnů v Syllabově posluchárně, 3. LF UK Praha v 11.30 h. Schůze se zúčastnilo celkem 42...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 4.2.2019 v 19:30 h v Praze přítomni: Kittnar, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberováomluveni: Červinková, Kuncová,...

Zápis ze schůze výboru per rollam

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala per rollam 12.–15. října 2018 Účastnili se: Červinková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Stuchlík, Nováková,Odpověď jsem...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 4.10.2018 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK přítomni: Červinková, Kittnar, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Lotková,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 31. 5. 2018 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak,...

Zápis z Plenárního zasedání

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 6. 2. 2018 v rámci 94. Fyziologických dnů v Modré posluchárně, Univerzitního medicínského centra Plzeň ve 12:15 h. Schůze se...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 5. 2. 2018 v 18:30 h v Plzni (Rango, Pražská 10) přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Lotková, Nováková, Pokorný,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 25. 10. 2017 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK přítomni: Červinková, Kuncová, Nováková, Otáhal, Riljak, Sumová,...

Zápis ze schůze výboru per rollam

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala per rollam 11.–18. května 2017 Účastnili se: Červinková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Kuncová, Nováková, Stuchlík 1....

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 30. 3. 2017 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Mareš, Nováková, Otáhal, Pokorný,...

Zápis z Plenárního zasedání

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 31. 1. 2017 v rámci 93. Fyziologických dnů v posluchárně 4. Lékařské fakulty, Univerzity P. J. Šafárika ve 12:15 h. Schůze se...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 19. 1. 2017 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Lotková, Nováková, Otáhal, Pokorný,...

Zápis o průběhu voleb

Zápis o průběhu elektronických / korespondenčních voleb do výboru a revizní komise České fyziologické společnosti JEP pro funkční období 2017–2019 Volby s ověřeným hlasováním v...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 20. 10. 2016 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK přítomni: Červinková, Kittnar, Lotková, Pokorný, Mareš, Riljak, Sumová,...

Zápis ze schůze výboru per rollam

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala per rollam 20.–22. září 2016 Účastnili se: Červinková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Kuncová, Nováková, BarcalOhlas za...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 12. 5. 2016 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK Přítomni: Kittnar, Kuncová, Lotková, Mareš, Nováková, Otáhal, Pokorný,...

Zápis z Plenárního zasedání

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 2. 2. 2016 v rámci 92. Fyziologických dnů v posluchárně B2, Přírodovědecké fakulty JČU ve 13:15 h. Schůze se zúčastnilo...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala v předvečer 92. FD dne 1. 2. 2016 v 18:00 h v prostorách Entomologického ústavu AVČR v Českých Budějovicích Přítomni: Červinková,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne 8. 10. 2015 v 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK přítomni: Červinková, Kittnar, Lotková, Nováková, Otáhal, Pokorný,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 28. 5. 2015 v 15:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK Přítomni: Kittnar, Kuncová, Mareš, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 28. 4. 2015 ve 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK Přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Lotková, Nováková, Mareš, Otáhal,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala v předvečer 91. FD dne 2. 2. 2015 v 18:00 h a po jejich ukončení 5. 2. 2015 ve 13:00 v knihovně Fyziologického ústavu Lékařské fakulty...

Zápis z Plenárního zasedání

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 3. 2. 2015 v rámci 91. Fyziologických dnů v prostorách Lékařské fakulty Masarykovy University v Brně Schůze se zúčastnilo...

Zápis ze schůze výboru per rollam

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala per rollam 16.–20. ledna 2015 Účastnili se: Červinková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Lotková, KuncováNeúčastnili se:...

Zápis ze schůze výboru per rollam

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala per rollam během listopadu 2014 Účastnili se: Červinková, Barcal, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Kittnar,...

Zápis ze schůze výboru per rollam

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala per rollam dne 7. 10. 2014 Účastnili se: Červinková, Barcal, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Kittnarnepřítomni:...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 24. 9. 2014 ve 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK Přítomni: Červinková, Kuncová, Lotková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 21. 5. 2014 ve 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK Přítomni: Červinková, Kittnar, Lotková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová,...

Zápis z Plenárního zasedání

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 5. 2. 2014 ve 14:00 h v rámci 90. Fyziologických dnů v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty University Komenského...

Zápis ze schůze výborů

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti, konané 5. 2. 2014 při 90. Fysiologických dnech v Bratislavě přítomni: Barcal, Nováková, Pokorný, Riljak, Šlamberová,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 15. 1. 2014 ve 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK Přítomni: Červinková, Kuncová, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 3. 10. 2013 ve 14:00 h ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK Přítomni: Kittnar, Mareš, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Slavíková,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 23. 5. 2013 ve 14:00 h ve Fyziologickém ústavu AVČR, Praha 4 Přítomni: Barcal, Červinková, Kuncová, Nováková, Pokorný, Kittnar,...

Zápis z Plenárního zasedání

Zápis z Plenárního zasedání ČFS, které se konalo dne 5. 2. 2013 ve 12:00 h v rámci 89. Fyziologických dnů v prostorách areálu ústavů Akademie věd České republiky, Praha 4 Schůze...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala dne 4. 2. 2013 v 16:00 h ve Fyziologickém ústavu AVČR, Praha 4 Přítomni: Kittnar, Otáhal, Riljak, Sumová, ŠlamberováOmluveni: Pokorný,...

Zápis ze schůze výboru per rollam

Zápis schůze výboru ČFS, která se konala dne 11. 1. 2013 per rollam účastníci: Barcal, Červinková, Kittnar, Kuncová, Mareš, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Slavíková, Sumová,...

Zápis schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS, která se konala dne 19. 12. 2012 ve 14:00 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK Praha přítomni: Barcal, Červinková, Kuncová, Nováková, Otáhal,...

Zápis schůze výboru

Zápis schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne 30. 5. 2012 ve 14:00 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK Praha Členská základnaProf. Pokorný seznámil výbor se žádostmi...

Zápis ze schůze výborů

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti, konané dne 6. 2. a 9. 2. 2012 v prostorách Lékařské fakulty UK v Hradci Králové přítomni: Červinková, Kuncová, Nováková,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru ČFS a RK konané dne 11. 1. 2012 ve 14:00 v Ústavu fyziologie, v budově Teoretických ústavů LF UK, v Hradci Králové (Šimkova 870, 500 38 HK) přítomni:...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti, konané dne 5. 10. 2011 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK přítomni: Barcal, Červinková, Kittnar, Kuncová, Otáhal,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výboru České fyziologické společnosti, konané dne 25. 5. 2011 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK přítomni: Barcal, Červinková, Kuncová, Mareš, Nováková,...

Zápis ze schůze

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti, konané dne 17. 2. 2011 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Mareš, Nováková,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti, konané dne 21. 10. 2010 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK přítomni: Barcal, Červinková, Kittnar, Pokorný, Riljak,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti, konané dne 19. 5. 2010 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK přítomni: Barcal, Červinková, Pokorný, Riljak,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti, konané dne 8. 2. a 10. 2. 2010 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK přítomni: Barcal, Červinková, Honzíková,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti, konané dne 12. 1. 2010 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK přítomni: Barcal, Červinková, Honzíková, Pokorný,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti, konané dne 15. 10. 2009 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK přítomni:, Mareš, Pokorný, Riljak, Slavíková, Sumová,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti, konané dne 12. 5. 2009 v prostorách Fyziologického ústavu 1. LF UK přítomni: Červinková, Kittnar, Pokorný, Riljak, Sumová,...

Zápis ze schůze výboru

Zápis ze schůze výborů České fysiologické společnosti, konané dnech 2. a 5. 2. 2009 v prostorách 3. LF UK 2. 2. 2009 přítomni: Barcal, Červinková, Honzíková, Kittnar, Mareš,...

Činnost KEK