Zpráva z Urgentního zasedání Výboru České fyziologické společnosti

3. 3. 2022, 13:01

Konané korespondenčně ve dnech 2. a 3. 3. 2022

Účastnili se: Červinková, Kuncová, Nováková, Otáhal, Šlamberová, Sumová, Pokorný, Yamamotová (za RK)

Schůze se konala na výzvu vedení ČLS JEP jednotlivým organizačním složkám k účasti na veřejné finanční sbírce pro Ukrajinu.
Všichni přítomní členové Fyziologické společnosti souhlasili s návrhem předsedy poskytnout z majetku společnosti 100 000,- Kč na účet Ukrajinského vyslanectví. S rozhodnutím souhlasí i člen Revisní komise.
Pokladník společnosti je pověřen jednat v tomto smyslu s vedením ČSL JEP.

Zapsal

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný DrSc.
předseda ČFS