Čestné členství

Čestným členem ČFS se může stát fyzická osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj fyziologie či rozvoj její určité specialisované oblasti nebo vykazuje dlouhodobou významnou činnost ve prospěch fysiologické a vědecké komunity.

Udílí se rozhodnutím výboru ČFS na návrh členů ČFS

Podmínkou udělení je nepřetržité, nejméně pětileté řádné členství v ČFS

Čestné členství ČFS

2023

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
Prof. MUDr. Kamil Javorka DrSc. (člen SFS)

2022

Prof. RNDr. František Kolář, CSc.

2021

Prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.

2020

Prof. PharmDr. Alena Sumová, CSc. DSc.

2018

Prof, RNDr. František Kolář, CSc.

2017

Prof. RNDr. Jiří Pácha DrSc.

2014

Prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

2013

Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.

2012

RNDr. J. Folbergrová, DrSc.
RNDr. Z. Drahota, DrSc.
RNDr. J. Kuneš, DrSc.

2011

Prof. MUDr. Z. Červinková, CSc.

2010

MUDr. Jozef Zicha, DrSc.
Prof. MUDr. J. Herget, DrSc.

2009

Doc. MUDr. F. Vožeh, CSc.
Prof. MUDr. J. Šimek, DrSc.
Prof. MUDr. V. Schreiber, DrSc.

2008

Prof. MUDr. N. Honzíková, CSc.
Doc. MUDr. J. Mareš, CSc.
Prof. MUDr. M. Vízek, CSc.
Prof. MUDr. M. Petráň, CSc.
Doc. MUDr. M. Špála, CSc.

2007

Prof. MUDr. V. Slouka,CSc.
Prof. RNDr. H. Illnerová, DrSc.

2006

Prof. MUDr. J. Peňáz, DrSc.
Prof. RNDr. V. Pelouch, DrSc.

2005

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.

2004

Doc. MUDr. J. Slavíková, CSc.
Prof. MUDr. E. Syková, DrSc.

2003

Prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc.
Prof. MUDr. J. Mourek, DrSc.
Prof. MUDr. B. Fišer, CSc.

2002

Prof. MUDr. P. Mareš, DrSc.

2001

Prof. RNDr. J. Mejsnar, DrSc.
Prof. RNDr. F. Vyskočil, DrSc.
Doc. MUDr. D. Marešová CSc.

2000

Prof. MUDr. B. Ošťádal, DrSc.
Prof. MUDr. J. Syka, DrSc.
MUDr. L. Vyklický, DrSc.

1999

Prof. MUDr. S. Trojan, DrSc.

1997

Prof. RNDr. L. Janský, DrSc
Doc. MUDr. V. Golda, CSc.
Prof. MUDr. J. Mysliveček, DrSc.

1992

Prof. MUDr. P. Bravený, DrSc.
MUDr. J. Bureš, DrSc.
Doc. MUDr. O. Burešová, DrSc.
MUDr. P. Hník, DrSc.

Čestné členství ČLS JEP

2022

RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc.
RNDr. Jaroslava Folbergerová, DrSc.
Prof. RNDr. František Kolář, CSc.

2019

Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
Doc. MUDr. František Vožeh, CSc.
Doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc.

2016

Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.
Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

2015

MUDr. Josef Zicha, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.

2013

Prof. MUDr. N. Honzíková, CSc.
Prof. MUDr. M. Vízek, CSc.

2011

Prof. MUDr. J. Peňáz, DrSc.

2010

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.

2008

Prof. MUDr. B. Fišer, CSc.
Prof. MUDr. J. Mourek, DrSc.

2007

Prof. RNDr. V. Pelouch, CSc.
Prof. RNDr. H. Illnerová. DrSc.

2006

Doc. MUDr. D. Marešová, CSc.
Prof. RNDr. J. Mejsnar, DrSc.

1998

MUDr. P. Hník, DrSc.
Prof. MUDr. B. Ošťádal, DrSc.
Prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc.
Prof. MUDr. S. Trojan, DrSc.

1997

Prof. MUDr. P. Bravený, DrSc.
MUDr. J. Bureš, DrSc.

Purkyňova medaile nebo
Čestná medaile ČLS JEP

 

2021

Doc. MUDr. D. Marešová CSc.
Prof. RNDr. J. Mejsnar, DrSc.
Prof. MUDr. Z. Červinková, CSc.

2020

MUDr. Jozef Zicha, DrSc.

2006

Prof. MUDr. P. Bravený, DrSc.
MUDr. J. Bureš, DrSc.

2005

Prof. MUDr. B. Ošťádal, DrSc.

2004

Prof. MUDr. S. Trojan, DrSc.

2003

Prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc.

2002

MUDr. P. Hník, DrSc.
Doc. RNDr. H. Illnerová, DrSc.

Zlatá medaile ČLS JEP
  

 

2020

Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

2019

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA

2017

Prof. MUDr. Petráň Mojmír, CSc.
Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.

2016

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný. DrSc.
Doc. MUDr. Zdeněk Wünsch, CSc.

2014

Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc.
Prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

2013

Prof. RNDr. H. Illnerová, DrSc.

2011

Prof. MUDr. B. Ošťádal, DrSc.
Prof. MUDr. P. Bravený, DrSc.

2008

Prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc.

2004

Prof. MUDr. S. Trojan, DrSc.

Čestná medaile ČLS JEP, Čestné členství v ČLS JEP, Zlatá pamětní medaile a Cena Jana Evangelisty Purkyně mohou být uděleny předsednictvem ČLS JEP na návrh výboru ČFS

Činnost KEK