Cena mladým

Podmínky soutěže

1. Autor je prvním a současně prezentujícím autorem práce.

2. Autor zašle písemnou přihlášku do soutěže (jméno soutěžícího, jména autorů práce, název práce, popř. kopii odeslaného abstraktu)

Kritéria hodnocení

1. Hodnoceny jsou jen práce písemně předem přihlášené.

2. Hodnotící komise posoudí kvalitu abstraktu po stránce obsahové i formální, odbornou úroveň práce, prezentaci autorem a diskusi.

Odměny

Jedna práce může být oceněna maximální částkou 5 000 Kč, celkem je na ocenění plánováno 10 000 Kč. Nebude-li žádná práce hodnocena jako kvalitní, nemusí být cena udělena.

Podrobnosti přihlašování viz propozice FD.

Historie ocenění

 

2024

MUDr. Tibor Stračina, Ph.D.

2023

nebyla udělena

2022

nebyla udělena

2021

nebyla udělena

2020

Svačinová Jana

2019

Mgr. Šuchmanová Karolína
Mgr. Korandová Zuzana
MUDr. Sobotka Ondřej, Ph.D.
Laštůvka Zdeněk

2018

Mgr. Marková Michaela

2017

nebyla udělena

2016

Mgr. Hrebíčková Ivana
Ing. Jarkovská Dagmar

2015

Mgr. Ševčíková Mária
MUDr. Nohejlová Kateryna, Ph.D.

2014

Mgr. Malinová Mária
Mgr. Hrebíčková Ivana
Mgr. Macúchová Eva

2013

MUDr. Jindřichová Marie
MUDr. Koubský Karel
Mgr. Macúchová Eva
MUDr. Šedý Jiří

2012

RNDr. Roušar Tomáš
Mgr. Arnoštová Petra
MUDr. Chovanec Milan

2011

nebyla udělena

2010

MUDr. Schuttová Barbora
MUDr. Jindřichová Marie
MUDr. Šedý Jiří

2009

Mgr. Hrubá Lenka
MUDr. Riljak Vladimír
MUDr. Deykun Kataryna
MUDr Jindřichová Marie

2008

MUDr. Voller Jaroslav
Mgr. Klusoňová Petra
MUDr. Schuttová Barbora
Mgr. Hrubá Lenka

2007

Mgr. Jíra Miroslav
Ing. Jelínková Irena

2006

Mgr. Špicarová D.
MUDr. Hodyc Daniel
Pharm. Dr. Štofková Andrea

2005

Mgr. Milotová Martina

2004

MUDr. Jirouška Přemysl
MUDr. Cendelín Jan
Ing. Mazancová Karla

2003

MUDr. Závodná Eva
Mgr. Sedláček Miroslav
MUDr. Kučera Otto
Petřík David
Ing. Mazancová Karla
MUDr. Bahníková Markéta

Činnost KEK