Česká fyziologická společnost 

při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

ČFS ČLS JEP

www.cls.cz