Přihláška

Jak se přihlásit do ČFS?

1. Stáhněte si přihlášku ve formátu DOCX pro MS Word

2. Přihlášku vyplňte

3. Elektronicky vyplněnou přihlášku spolu s Vaším CV (včetně seznamu publikací) zašlete na e-mail předsedy společnosti: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz

4. Přihlášku vytiskněte

5. Vytištěnou přihlášku podepište

6. Vytištěnou přihlášku zašlete na adresu:

Členská evidence ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
tel. 224 266 216
fax 224 266 212
e-mail: cle@cls.cz

Činnost KEK