Stipendia

Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Výbor ČFS schválil kritéria pro udělení příspěvku na cestovné na mezinárodní kongresy a další odborné akce pro mladé fyziology. Částka, která může být celkem čerpána činí 50 000 Kč, maximální částka na osobu je 10 000 Kč.

Při posuzování žádostí bude výbor rozhodovat tak, aby byli proporcionálně zastoupení mladí lidé ze všech oborů. Příspěvek bude poskytnut přednostně těm, kterým bude příspěvek přijat.

Deadline každoročně 28. února, resp. 31. května!

Kritéria

1. Věk do 35 let

2. Členství v České fyziologické společnosti minimálně 1 rok

3. Podání písemné žádosti o příspěvek obsahující souhrn přihlášeného nebo připravovaného příspěvku, doložené minim. náklady (kongresový poplatek, jízdné, hotel), případně informace o dalších finančních zdrojích. Žádost musí podepsat vedoucí pracoviště.

Stipendisté

 

2024

Stipendium České fyziologické společnosti podporující účast mladých fyziologů na konferencích bylo uděleno Mgr. Anně Bartákové (Fyziologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity).
Svůj příspěvek přednese na konferenci New Frontiers in Basic Cardiovascular Research ve Francii ve dnech 22. 5. – 24. 5. 2024.