Přehled ocenění

Přehled poct udělovaných ČLS J.E.P.

 

1. Purkyňova cena

2. Čestné členství ČLS J.E.P.

3. Čestná medaile ČLS J.E.P. za zásluhy

4. Ceny předsednictva ČLS J.E.P. za vědecké práce

Ocenění ČFS

1. Čestné členství uděluje výbor ČFS za mimořádné zásluhy o rozvoj fyziologie

2. Cena za vědeckou práci publikovanou v předcházejícím roce

3. Cena mladým – soutěž o nejlepší přednášku mladých vědeckých pracovníků do 35 let

4. Laufbergerova medaile za zásluhy ve fyziologických vědách