Laufbergerova medaile

Ocenění za zásluhy ve fyziologických vědách a za významnou činnost pro českou vědeckou komunitu

Udílí se rozhodnutím výboru ČFS svým významným členům obvykle při příležitosti životního výročí. Návrh na udělení této ceny může podat kterýkoliv člen ČFS.

Laufbergerova medaile může být udělena také významným zahraničním pracovníkům v oblasti biomedicínských věd, obvykle při jejich návštěvě ČR.

Historie ocenění

2023

Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.
Prof. MUDr. Martin Vízek, CSc. 

2021

Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

2020

MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
Doc. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

2019

MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.

2017

Dr. Josef Houštěk, DrSc.
Prof. RNDr. František Kolář, CSc.

2016

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

2014

Prof. Charles Edwards M.A. PhD

2013

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

2012

Prof. RNDr. František Kolář, CSc.
Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.

2011

Prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.

2010

PharmDr. Alena Sumová, DrSc.

2008

RNDr. J. Kuneš, DrSc.

2007

Prof. RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc
Prof. MUDr. J. Petřek, CSc.
Doc. RNDr. J. Šimurda, CSc
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.

2006

RNDr. J. Pácha, DrSc.
Prof. RNDr. L. Janský, DrSc.
Doc. MUDr. Z. Wunsch, CSc.
Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.

2005

Prof. MUDr. J. Herget, DrSc.
MUDr. Jozef Zicha, DrSc.

2004

Doc. MUDr. O. Burešová, DrSc.
Doc. MUDr. F. Vožeh, CSc.

2003

Prof. MUDr. H. Rašková, DrSc.
Prof. MUDr. N. Honzíková, CSc.
MUDr. V. Štrbák, DrSc.

2002

Doc. MUDr. Z. Červinková, CSc.
MUDr. L. Vyklický, Jr., DrSc.
Prof. MUDr. Gustav Brožek, DrSc.

2001

Prof. RNDr. V. Pelouch, DrSc.

2000

Doc. MUDr. J. Slavíková, CSc.
Prof. MUDr. S. Trojan, DrSc.
Prof. MUDr. J. Syka, DrSc.

1998

Prof. MUDr. M. Petráň, CSc.

1997

RNDr. J. Folbergrová, DrSc.
Doc. MUDr. PhDr. V. Golda, CSc.
Doc. RNDr. H. Illnerová, DrSc.
RNDr. J. Křivánek, CSc.
Prof. MUDr. S. Tuček, DrSc.

1996

MUDr. K. Čapek, CSc. – FÚ ČAV
Doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.
Doc. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Prof. Dr. R. Orkado
Prof. RNDr. J. Mejsnar, DrSc.

1995

Prof. Hans-Joachim Ferund – Neurol. Klinika Düsseldorf
Doc. MUDr. E. Syková, DrSc.
Ing. E. Ujec, CSc.
Prof. MUDr. B. Ošťádal, DrSc.

1994

Doc. MUDr. B. Fišer, CSc.
Prof. MUDr. M. Petráň, DrSc.
Doc. MUDr. J. Zelená, DrSc.

1993

Prof. MUDr. S. Hynie, DrSc.
Prof. MUDr. J. Mourek, DrSc.
Prof. MUDr. J. Sedláček, DrSc.

1992

MUDr. Maria Gerová, CSc.
Doc. MUDr. V. Golda, CSc.
Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.
Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
RNDr. František Vyskočil, DrSc.
Doc. MUDr. J. Hájek, CSc.
Doc. MUDr. J. Heller, CSc.
MUDr. J. Pařízková, DrSc.
Prof. MUDr. J. Peňáz, CSc.

1991

Prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

1990

E. Gutmann (in memoriam)
J. Holubář (in memoriam)
V. Krůta (in memoriam)
Z. Servít (in memoriam)
J. Antal
P. Bravený
J. Bureš
P. Hník
J. Křeček
V. Kuthan
O. Poupa