CFS přihláška

Přihlášku zašlete v kopii na email předsedy společnosti: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz.