Proběhlo 50. setkání Komise experimentální kardiologie

Proběhlo 50. setkání Komise experimentální kardiologie

Ve dnech 4. – 6. října 2023 proběhlo v Mikulově jubilejní 50. pracovní setkání Komise experimentální kardiologie. Navzdory termínové kolizi s několika dalšími konferencemi se této akce zúčastnil nejvyšší počet účastníků v její půlstoleté historii – celkem 83....

FEPS – Physiology in Focus 2024

FEPS – Physiology in Focus 2024

CALL FOR SYMPOSIA September 5–6, 2024 FEPS and the Spanish Society fort Physiological sciences (SECF) partner societies invite you to submit symposium proposals. Symposia are an essential part of the congress and should reflect cutting edge science in all...

Fyziologické dny 2024

Fyziologické dny 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem pořadatele 99. fyziologických dnů, kterým je Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat na tradiční setkání slovenských a českých fyziologů, které se bude...

Soutěž o Cenu mladých v rámci FD 2024

Soutěž o Cenu mladých v rámci FD 2024

Výbor České fyziologické společnosti vypisuje soutěž pro účastníky konference do 40 let, kteří jsou členy České fyziologické společnosti, o cenu pro mladé fyziology prezentující své práce na 99. FD 2024 (Cena 99. FD). O udělení cen rozhodne výbor ČFS při ukončení FD...