Fyziologické dny 2023

Fyziologické dny 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem pořadatele 98. fyziologických dnů, kterým je Česká fyziologická společnost a Ústav patologické fyziologie UK si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat do Prahy na tradiční setkání slovenských a českých fyziologů. Doufám, že si...

FEPS – Physiology in Focus 2023

FEPS – Physiology in Focus 2023

SAVE THE DATE ANNOUNCEMENT September 14–16, 2023 We are delighted to welcome you to Physiology in Focus 2023, which will be held in Tallinn, Estonia, September 14–16, 2023. Physiology in Focus 2023 is the first joint physiology meeting of the Scandinavian...

Výsledky voleb do Výboru ČFS a Revizní komise

Výsledky voleb do Výboru ČFS a Revizní komise

Vážení členové České fyziologické společnosti ČLS JEP, ve dnech 13. 11. – 30. 11. 2022 se konaly volby do Výboru a Revizní komise ČFS ČLS JEP na volební období 2023-2026. Voleb se zúčastnilo celkem 78 voličů, kteří vybírali 9 členů do Výboru (z 11...