Poplatky

Členské příspěvky na rok (od 2016)

Člen 400 Kč / Člen do 35 let a nad 65 let 150 Kč

Členské příspěvky na rok (2007–2015)

Člen 250 Kč / Člen do 35 let a nad 65 let 120 Kč

Členské příspěvky na rok (2004–2006)

Člen 200 Kč / Člen do 35 let a nad 65 let 100 Kč