Zápis ze schůze výboru per rollam

15. 10. 2018, 18:00

Zápis ze schůze výboru ČFS,
která se konala per rollam 12.–15. října 2018

Účastnili se: Červinková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Stuchlík, Nováková,
Odpověď jsem nedostal: Kuncová

Bod jednání:
Schválení navýšení poplatku za publikaci v supplementu Physiological Research 2018
Zdůvodnění: Vzhledem k menšímu počtu akceptovaných prací je výše poplatku, tak jak byla schválena na předposledním zasedání výboru, ekonomicky ztrátová.

Všichni členové výboru účastnící se hlasování potvrdili svůj souhlas: 8x ano

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
předseda společnosti