Zápis z korespondenční schůze výboru

29. 1. 2024, 23:00

Zápis z korespondenční schůze výboru ČFS,
která se konala dne 29. 1. 2024

Přítomni: Adamcová, Bužga, Kittnar, Kuncová, Mysliveček, Nováková, Pokorný, Sumová, Šlamberová

Úprava pravidel pro organizaci Soutěže mladých při 99. Fyziologických dnech v Bratislavě 2024

Podle informace organizátorů se k účasti na soutěži přihlásili pouze tři soutěžící. Abychom soutěž nemuseli odvolat, bylo po diskusi ve výboru doporučeno změnit pro tento rok pravidla soutěže:

  1. Soutěž se koná i při počtu tří soutěžících
  2. Bude vyhlášena jen jedna cena

Jako členy hodnotící komise byli navrženi:

  • Prof. Pokorný
  • Prof. Kittnar

Všichni členové výboru se vyjádřili pro přijetí těchto podmínek soutěže a schválili obsazení Hodnotící komise.

Zapsal

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
předseda společnosti