Zápis ze schůze výboru per rollam

15. 5. 2017, 17:00

Zápis ze schůze výboru ČFS,
která se konala per rollam 11.–18. května 2017

Účastnili se: Červinková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Sumová, Šlamberová, Kuncová, Nováková, Stuchlík

1. Žádost o podporu České fysiologické společnosti pro kandidaturu na pořádání European Brain and Behavior Society Annual Meeting v září 2019 v Praze

Žádost zaslal Prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Všichni členové výboru souhlasí s podporou Fysiologické společnosti.
Dopis vyjadřující tuto podporu byl odeslán elektronicky v pátek 12.5.2017 (Pokorný)

2. Zpřístupnění a zatraktivnění komunikace ve společnosti

Závěr, na kterém se jednoznačně shodli všichni členové výboru, je doporučení pro další zkvalitňování www stránek společnosti, jakožto hlavního komunikačního kanálu s členskou základnou. Nicméně se část výboru domnívá, že by této komunikaci prospělo využití sociálních sítí, které jsou hojně využívány především mladými členy společnosti. Je zapotřebí, aby se v případě zavedení tohoto způsobu komunikace někdo z výboru ujal kontroly nad obsahem a zajišťoval jeho aktualizace. Pokud by se tomu prof. Stuchlík uvolil, doporučoval bych zavést nejprve Facebook a sledovat jeho ohlas a využívání.

3. Účast společnosti na plánovaných oslavách 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně

Všichni členové výboru souhlasí s navrženými příspěvky.

Příští schůze výboru ČFS je plánována na období konec září/ říjen. Bylo by však užitečné, pokračovat v diskusi k bodu 2. zvláště, když v této otázce dojde k nějakému posunu.

V Praze 15. 5. 2017

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
předseda společnosti

Příloha zápisu

odpovědi členů výboru a dopis doc. Otáhala k bodu 2.