Vyhlášen vítěz v soutěži o Cenu mladých 2024

3. 5. 2024, 9:47

Soutěž o Cenu ČFS pro mladé fyziology za nejlepší presentaci při 99. FD 2024 získal:

MUDr. Tibor Stračina, Ph.D.
Masarykova universita Brno, Lékařská fakulta, Fyziologický ústav