Zápis o průběhu voleb

9. 1. 2017, 17:00

Zápis o průběhu elektronických / korespondenčních voleb do výboru a revizní komise České fyziologické společnosti JEP pro funkční období 2017–2019

Volby s ověřeným hlasováním v gReception probíhaly v termínu od 29. 11. 2016 od 10:34 hodin do 19. 12. 2016, 00:00 hodin.

počet oprávněných voličů177
počet hlasujících voličů (elektronická forma)60
počet platných volebních lístků (korespondenční forma)4
počet neplatných volebních lístků (korespondenční forma)0
celkový počet platných volebních hlasů64

Pořadí všech volených členů (podle počtu získaných hlasů):

Výbor České fyziologické společnosti
1-2) Pokorný J. (FgÚ 1. LF UK, Praha)55
1-2) Červinková Z. (FgÚ LF UK, Hradec Králové)55
3) ŠIamberová R. (ÚNPKF, 3. LF UK, Praha)48
4) Sumová A. (FgÚ AV ČR, Praha)44
5) Kuncová J. (FgÚ LF UK, Plzeň)36
6-7) Nováková M. (FgÚ LF MU, Brno)35
6-7) Otáhal J. (FgÚ AV ČR, Praha)35
8) Barcal J. (ÚPF LF UK, Plzeň)30
9) Stuchlík A. (FgÚ AV ČR, Praha)29
10–11) Kodrík D. (KFŽ PF JU, České Budějovice)27
10-11) Riljak V. (FgÚ 1. LF UK, Praha)27
Revizní komise
1) Kittnar O. (FgÚ 1. LF UK, Praha)60
2) Mareš J. (ÚNPKF 3. LF UK, Praha)53
3) Lotková H. (FgÚ LF UK, Hradec Králové)49

Do výboru České fyziologické společnosti byli zvoleni kandidáti na prvních 9 místech,
do revizní komise kandidáti na prvních 3 místech.

V Praze dne 9. ledna 2017

Volební komise

prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.
RNDr. Hana Zemková, CSc.