Zpráva hodnotící komise soutěže o „Cenu mladých České fyziologické společnosti“ při 99. FD 2024

8. 2. 2024, 23:00

Komise pro udělení Ceny mladých fyziologů
na 99. Fyziologických dnech pracovala ve složení:

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Soutěže se s přednáškou účastnili 3 soutěžící:

  1. Čechová B., Šlamberová R.: Aplikácia metamfetaminu před počiatkom adolescence ovplyvňuje neurogenézu v hipokampe
  2. Loh M., Štofková A.: Vizuálna stimulacia podporuje retrográdny transport BDNF z mozgu do sietnice u zdravých a uveitických myší
  3. Stračina T., Nováková M.: DOCA/salt model u potkana jako nástroj pro studium remodelace myokardu

Vítězem soutěže byl vyhlášen

MUDr. Tibor Stračina, Ph.D.
Masarykova universita Brno, Lékařská fakulta, Fyziologický ústav

Částka věnovaná Českou fyziologickou společností (10 000 Kč) bude předána vítězi soutěže.

Zapsal

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
předseda hodnotící komise o Cenu mladých fyziologů
předseda ČFS