Zápis ze schůze výboru per rollam

11. 1. 2013, 15:44

Zápis schůze výboru ČFS,
která se konala dne 11. 1. 2013 per rollam

účastníci: Barcal, Červinková, Kittnar, Kuncová, Mareš, Nováková, Otáhal, Pokorný, Riljak, Slavíková, Sumová, Šlamberová

Program:
Příprava 89. Fyziologických dnů
Dr. Sumová rozeslala členům výboru a revizní komise návrh programu 89. Fyziologických dnů, včetně návrhu předsedů jednotlivých sekcí. Členové výboru s navrženým programem souhlasili a navrhli pouze přesunout v pořadí Purkyňovu přednášku před historické přednášky a zařadit předávání Cen ČFS do úvodní části programu. Program byl upraven podle návrhů a všichni členové vyjádřili s jeho podobou písemně svůj souhlas.

Příští schůze výboru se bude konat 4. 2. 2013 v prostorách Fyziologického ústavu AVČR, v.v.i.

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti