Dodatek k zápisu ze schůze výboru

24. 6. 2021, 11:52

Dodatek k zápisu ze schůze výboru ze dne 24. 6. 2021

1.

Podle závěrů minulé schůze výboru k přijetí Pravidel Redakční rady časopisu Československá fyziologie jsem se telefonicky s redaktorkou tohoto časopisu a zástupkyní firmy Tigis, paní Janou Banduričovou. S návrhem Pravidel byla již dříve seznámena doc. Riljakem. Paní redaktorka si je vědoma společenské stránky celé situace a přislíbila svoji součinnost přísným dodržováním Pravidel. Souhlasí, že odpovědnost za obsahovou stránku časopisu má Redakční rada a její Hlavní redaktor, a jejich prostřednictvím pak Česká fysíologická společnost.

Moji žádost o možnost probrat nová Pravidla s vedením firmy odmítla. Podle ní není taková diskuse technicky proveditelná a majitelé firmy nemají zájem zabývat se specifickými organizačními otázkami jednotlivých časopisů.

Další bod rozhodnutí Výboru o korespondenci s navrženými členy Vědeckého poradního sboru a Redakční rady bude uskutečněn po prázdninách.

K předchozímu prozatímnímu zápisu jsem dostal tři souhlasné připomínky, můžeme jej tedy, spolu s dnešním dodatkem považovat za definitivní.

2.

25. 6. 2021 jsem dostal e-mailový dopis od presidentky FEPS prof. Susan Wray. Navrhuje elektronické setkání zástupců jednotlivých společnosti k diskusi o současných a budoucích aktivitách FEPSu. Setkání se má konat on 12th July at 13.00 UK time. Nevím, zda se mi podaří účastnit se jednání a mnou oslovení členové výboru také plánují dovolenou. Poslal jsem tedy zatím paní presidentce obvyklý přehled činnosti výboru naší společnosti za uplynulé období.

Zapsal

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.