Zápis ze schůze výborů

5. 2. 2014, 15:17

Zápis ze schůze výborů České fyziologické společnosti,
konané 5. 2. 2014 při 90. Fysiologických dnech v Bratislavě

přítomni: Barcal, Nováková, Pokorný, Riljak, Šlamberová, Kittnar

 1. Hodnotící komise soutěže o „Cenu mladých České fyziologické společnosti“ 90. FD 2013 pracovala ve složení: Prof. Rokyta, Prof. Pokorný, Prof. Kittnar.
  Do soutěže byly přihlášeny 3 ústní sdělení. Na základě hodnocení členů komise a předsedů příslušných sekcí bylo dohodnuto netvořit pořadí a udělit všem účastníkům 3 000,- Kč
  Práce přednesli:
  Malinová M: Závisia rozdiely v materskom správani a vyvine mláďat potkana laboratórneho od doby prenatálnej aplikacie metamfetamínu?
  Hrebicková I: Účinok chronickej aplikácie metamfetamínu na kognitivné funkcie potkana laboratórneho v závislosti na prenatálnej exposícii tou istou drogou.
  Macúchová E: Sex differences in spatial leasing of female and male rats following prenatal methamphetamine exposure and amfetamine treatment in adulthood
  O výsledcích byli soutěžící informováni při ukončení posledního zasedání 90. FD.
  Dr. Riljak připraví postup předání odměny, Prof. Pokorný připraví příslušné diplomy.
  Zprávu podepsal prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., předseda hodnotící komise.
 2. Proběhlo jednání o přípravě Supplementa Physiol.Res. s publikacemi přednesenými na 90. FD. Organizátoři FD (prof. Ostatníková) se chystají vybrat zaslané rukopisy a připravit jejich posouzení oponenty. Vhodnost tohoto řešení by měla posoudit redakce časopisu Physiol. Res.
 3. Výbor předběžně souhlasil s návrhem Doc. Nečase na organizaci příštích FD na půdě Ústavu fyziologie Lékařské fakulty UP v Olomouci.
 4. Prof. Pokorný poděkoval Dr. Barcalovi za jeho činnost ve funkci pokladníka výboru a požádal ho o pomoc při předávání této funkce Dr. Riljakovi.
 5. Výbor ocenil velmi dobrou přípravu zasedání Fysiologických dnů a pověřil prof. Pokorného, aby poděkoval organizátorům a předsedkyni Organizačního výboru Prof. Ostatníkové.
V Praze dne 7. února 2014

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
předseda společnosti