Zápis ze schůze výboru

5. 2. 2018, 12:18

Zápis ze schůze výboru ČFS, která se konala
dne 5. 2. 2018 v 18:30 h v Plzni (Rango, Pražská 10)

přítomni: Červinková, Kittnar, Kuncová, Lotková, Nováková, Pokorný, Sumová,
Šlamberová
omluveni: Mareš, Stuchlík, Riljak, Otáhal
host: doc. Štengl (za organizátory FD)

Schůzi výboru zahájil Prof. Pokorný ve 18:30 h.

1. Informace organizátorů o přípravě 94. FD

Předseda organizačního výboru 94. FD (doc. Štengl) a vědecký sekretář tohoto výboru (doc. Kuncová) informovali výbor o přípravě konference. V době konání schůze bylo přihlášeno 114 účastníků, z toho 55 ze Slovenska a 59 z České republiky. Členové výboru ČFS ocenili pečlivou přípravu konference.
Pro pořadatele dalších FD bylo navrženo zachování postupu, při kterém je výboru poskytnut program zasedání před jeho zveřejněním tak, aby mohl případně navrhnou úpravy v rozdělení přednášek do sekcí nebo jmenování jejich předsedů.

2. Příprava plenární schůze a informace o přípravě výroční zprávy

Prof. Pokorný informoval členy výboru o přípravě závěrečné zprávy o činnosti společnosti.

3. Členská základna

Výbor obdržel dvě přihlášky: O. Šerý (PřF MU Brno) a A. Bhattacharya (FgÚ AVČR). Výbor obě žádosti schválil.

4. Cena ČFS za nejlepší publikaci

Výbor ČFS obdržel jeden návrh na udělení ceny ČFS za publikaci v roce 2016:
Kukleta, M., Damborská, A., Roman, R., Rektor, I., & Brázdil, M. (2016). The primary motor cortex is involved in the control of a non-motor cognitive action. Clinical Neurophysiology, 127(2), 1547-1550. IF v roce 2015: 3.426. Po projednání návrhu výbor schválil publikaci k ocenění.
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se.

5. Informace o pořádaných kongresech

  • FEPS 2017 ve Vídni – zpráva o spolupořádání (Prof. Pokorný)
  • FEPS Conference Bologna September 2019
  • EUROPHYSIOLOGY 2018 14-16 September 2018
  • 13th Gőttingen Meeting of the German Neuroscience Society, March 20-23, 2019
  • 8th International Congress of Pathophysiology, Bratislava, 5-8 September 2018
  • Dioscuri Centers of Scientific Excellence – the first call for proposals

6. Různé

prof. Pokorný informoval členy výboru o změnách v redakci časopisu Československá fyziologie.

Zapsala

PharmDr. Alena Sumová, DSc.
vědecký sekretář společnosti