Zápis ze schůze výboru per rollam

24. 2. 2023, 17:00

Zápis schůze výboru ČFS a RK,
která se konala dne 24. 2. 2023 per rollam

Přítomni: Adamcová, Bébarová, Bužga, Červinková, Kittnar, Kuncová, Mysliveček, Nováková, Pokorný, Sumová, Šlamberová, Yamamotová

Bod jednání: Projednání zakázky na vytvoření nových webových stránek společnosti a jejich spravování.

Prof. Šlamberová předložila na schůzi výboru konaná 5. 1. 2023 firemní nabídku na tvorbu a spravování nových stránek od firmy Atelier Tippman. Prof. Pokorný zahájil hlasování per rollam pro vyjádření členů výboru dne 24. 2. 2023.

Výsledky diskuse a hlasování:

Adamcovásouhlasím
Bužgasouhlasím
Kittnar
Kuncovásouhlasím
MyslivečekZdržuji se hlasování. Záležitost byla, dle mých informací, opakovaně projednávána již dříve. Nicméně jde víceméně o stejnou částku, kterou získáme za letošní FD (63 378 Kč). Jinými slovy vše utratíme za webovou prezentaci.
Novákovásouhlasím
Pokornýsouhlasím
Sumovásouhlasím
Šlamberovásouhlasím

pozn. Revizní komise: Bébarová: Souhlasím. Možná bude dobré časem probrat, zda je toto množství hodin na údržbu webu nezbytné, ale prozatím bych do toho šla.

Výsledek hlasování:
8 členů pro, 1 člen se zdržel hlasování

Závěr
prof. Pokorný požádal profesora Myslivečka, aby zahájil jednání s firmou.

Zapsali

Prof. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
Vědecký sekretář ČFS
Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
Předseda ČFS