Zápis ze schůze výboru per rollam

7. 11. 2023, 23:00

Zápis ze schůze výboru ČFS a RK, která se konala dne 7. 11. 2023 per rollam

Přítomni: Adamcová, Bužga, Červinková, Kittnar, Mysliveček, Nováková, Pokorný, Sumová, Šlamberová

Schůze proběhla e-mailovou korespondencí

Zpráva o přípravě 99. Fyziologických dnů v Bratislavě

Ze zprávy výboru Slovenské fyziologické společnosti
Dnes jsem dostal dopis od vědeckého tajemníka Slovenské fyziologické společnosti, kde nás informuje o výsledcích zasedání Výboru SFS, týkající se 99. FD v Bratislavě 2024:

  1. Výbor akceptoval náš návrh a „registračný poplatok sa bude môcť platiť i v januári“
  2. V nejbližších dnech bude rozeslána přesná informace k registraci atd. na 99. FD
  3. V rámci zahájení 99. FD by organizátoři chtěli připomenout výročí „100 rokov od začiatku výučby lekárskej fyziológie na Slovensku (na LF UK v roku 1924 prof. A. Hanákom). Pri tejto príležitosti chceme vyzdvihnúť výbornú a ničím/nikým neprerušenú spoluprácu s Vami – Českou fyziologickou spoločnosťou.“

Abychom ocenili také z naší strany vzájemnou spolupráci, byl navržen Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. na udělení Čestného členství v naší společnosti.

S návrhem souhlasili všichni zúčastnění členové výboru a pro tento návrh se vyjádřila i předsedkyně RK.

Zapsal

Prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Předseda společnosti