Proběhlo 50. setkání Komise experimentální kardiologie

22. 11. 2023, 9:30

Ve dnech 4. – 6. října 2023 proběhlo v Mikulově jubilejní 50. pracovní setkání Komise experimentální kardiologie. Navzdory termínové kolizi s několika dalšími konferencemi se této akce zúčastnil nejvyšší počet účastníků v její půlstoleté historii – celkem 83. Zakladatelé komise by jistě s povděkem kvitovali, že myšlenka spojit preklinické a klinické výzkumníky studující z různých úhlů pohledu kardiovaskulární systém stále žije. V úvodu konference přednesl v krásném prostředí mikulovského zámku jeden ze zakládajících členů komise prof. Ošťádal přednášku Historie vztahu experimentální a klinické kardiologie. Během tří dnů pak zaznělo celkem 32 přednášek ve třech sekcích a bylo prezentováno 28 posterů. Kromě zajímavého odborného programu ocenili účastníci i mimořádně krásné počasí, které jim umožnilo vychutnat si procházky historickým Mikulovem, a také moravské víno, které k zasedáním komise konaným na Moravě neodmyslitelně patří již 50 let.