Přihláška v2

Jak se přihlásit do ČFS?

Přihlašovací proces probíhá od června 2023 výhradně elektronickou cestou. O evidenci členské základny se stará mateřská organizace Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.

UPOZORNĚNÍ

Pro členství v ČFS je klíčové v registračním formuláři s názvem „Registrace do ČLS JEP“ zvolit v sekci „Přihláška do odborné společnosti“ položku „10- ČESKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLEČNOST„!!!

Kontakty

Členská evidence ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
tel. 224 266 216
fax 224 266 212
e-mail: cle@cls.cz