50. setkání Komise experimentální kardiologie – pozvánka

20. 6. 2023, 8:30

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru co nejsrdečněji pozvala k účasti na jubilejní 50. pracovní konferenci „Komise experimentální kardiologie“, která se tentokrát koná v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Pracovní konference Komise experimentální kardiologie je setkání odborníků z oblasti základního i klinického výzkumu kardiovaskulární soustavy, které se pravidelně koná již od roku 1972. Tradicí je neformálnost setkání, otevřené, přátelské a plodné diskuse, zajímavá témata a pestrý společenský program. Ani letos tomu nebude jinak. Odborný program bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. V rámci programu vystoupí přední odborníci zabývající kardiovaskulárním výzkumem. Uvítáme i odborníky z dalších oborů (např. biomedicínské inženýrství, zobrazovací metody, patologie, aj.) se zájmem o výzkum srdce a cév. Věříme, že třídenní konference nabídne nejenom zajímavá témata a inspirativní diskuze, ale i možnost navázat nové spolupráce a nová přátelství. Za organizační výbor Vás srdečně zveme na letošní jubilejní pracovní konferenci KEK, která – jak věříme – přiláká do malebného města na úpatí Pálavy řadu pravidelných účastníků i nové tváře.

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
předsedkyně programového výboru
Fyziologický ústav LF MU

Místo konání: Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov
Registrační poplatky: do 25. září 2023 Kč 3 590,- na místě Kč 3 990,-
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, 1 x oběd, konferenční
materiály, welcome party, společenský večer a DPH.


Pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky/posteru) 31. srpna 2023
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 7. září 2023

Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.

Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti.

Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program konference.

Oběd

Obědy formou jednotného menu se vydávají dne 5. října 2023 od 11.30 do 13.00 hod v hotelové restauraci ve III. patře hotelového komplexu oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků. Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.