06.02.2017

Složení výboru a revizní komise ČFS 2017-2019

Výbor ČFS pro období 2017-2019

 

Předseda:

 

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Fyziologický ústav 1.LF UK

Albertov 5, 128 00 Praha 2

 

Místopředseda:

Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

Ústav fyziologie LF UK v Hradci Králové

Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové

 

Vědecký sekretář:

PharmDr. Alena Sumová, DSc.

Oddělení neurohumorálních regulací

Fysiologický ústav AVČR

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

 

Pokladník:

MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.

Fyziologický ústav 1. LF UK

Albertov 5, 128 00, Praha 2

 

Členové:

Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

Fyziologický ústav LF MU

Kamenice 753/5

Bohunice, Brno, 66243

 

Doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.

Fyziologický ústav LF UK

Lidická 1, 30166 Plzeň

 

Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK

Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2

 

Doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Fyziologický ústav AV ČR

Víděnská 1083, 142 20 Praha 4

 

Prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.

Fyziologický ústav AV ČR

Víděnská 1083, 142 20 Praha 4

 Revizní komise ČFS pro období 2017-2019

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Fyziologicý ústav 1. LF UK

Albertov 5, 128 00, Praha 2

 

Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK

Ke Karlovu 4, 120 00, Praha 2

 

Doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D.

Ústav fyziologie LF UK v Hradci Králové

Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové

 

počet zobrazení: 4186 poslední aktualizace: slamberova, 06.02.2017
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.