Proběhly 99. Fyziologické dny 2024 – Bratislava

3. 5. 2024, 11:58

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 7.–8. února 2024 proběhlo tradiční setkání českých a slovenských fyziologů, které se konalo v Bratislavě. Pořadatelem 99. fyziologických dnů byl Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.