slamberova 05.02.2020

Adresa

Kontaktní informace

Česká fyziologická společnost ČLS JEP

Předseda

prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Tel: 224968416

Email: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz