slamberova 04.02.2015

Cena ČFS za nejlepší práci publikovánou v předcházejícím roce

Člen Fyziologické společnosti (minimálně 3 roky členství) - se o cenu uchází buď osobně nebo formou návrhu jiným členem společnosti. Výboru ČFS předkládá publikace, které jsou hodnoceny. V záhlaví publikace musí být uvedeno české pracoviště autora.

Deadline každoročně 15. dubna!

 

Podrobná pravidla naleznete ZDE

04.05.2015

Stipendia

Stipendia podporující účast mladých fyziologů na konferencích

Deadline každoročně 28. února, resp. 31. května!

slamberova 31.05.2019

Poplatky

Členské příspěvky - současné i historické

slamberova 22.02.2017

Stanovy ČFS

Stanovy České fyziologické společnosti, České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

slamberova 22.02.2017

Volební řád ČFS

Volební řád České fyziologické společnosti, České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

slamberova 22.02.2017

Jednací řád ČFS

Jednací řád České fyziologické společnosti, České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

CFS přihláška

Přihlášku zašlete v kopii na email předsedy společnosti: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz.