Fyziologické dny 2024

2. 10. 2023, 13:19

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem pořadatele 99. fyziologických dnů, kterým je Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat na tradiční setkání slovenských a českých fyziologů, které se bude konat 7.–8. února 2024 v Bratislavě.

Doufám, že si najdete čas i chuť se opět společně setkat a prožít odborně přínosné a společensky příjemné chvíle.

Jaroslav Pokorný