12.02.2019

Časopis

ČESKOSLOVENSKÁ FYZIOLOGIE

7497Vážené čtenářky a vážení čtenáři časopisu Československá Fyziologie, vážení příznivci tohoto časopisu, dámy a pánové. 

Jistě jste si povšimli některých změn: graficky upravené obálky časopisu, restaurované redakční rady, a i doplněného podtitulu časopisu. Přes tyto změny (a snad i díky nim) by časopis měl i nadále sloužit jako informační servis českým a slovenským fyziologům a patofyziologům. Měl by poskytovat odbornou oporu nám všem, kteří se zabýváme výukou fyziologie, měl by nám být zdrojem přehledových (a přehledných) informací v kapitolách fyziologie a patofyziologie, kterým se přímo nevěnujeme experimentálně. Redakce časopisu po několika letech přistoupila k renovaci redakční rady: vedoucím redaktorem se stal doc. MUDr. Vladimír Riljak, PhD. z Fyziologického ústavu 1.Lékařské fakulty UK. Došlo k obměně i dalších členů redakční rady. Redakční rada si klade ambiciózní cíl: oslovit všechny své čtenáře, odborníky a zkušené pedagogy, aby se s ostatními podělili jak o podstatné a naléhavé novinky ze svého oboru, tak o rozsáhlejší texty základního pedagogického přehledu. Ty by dobře posloužily i pregraduálním a postgraduálním studentům při přípravě na rigorózní (anebo státní) zkoušky. Klademe si i za cíl být prostředníkem diskuze českých a slovenských odborníků v integrovaném pohledu fyziologickém a patofyziologickém. Naše vzájemná spolupráce se slovenskými kolegy nás vždy těšila a obohacovala, věříme, že tomu tak bude i nadále. Československá fyziologie bude jako doposud poskytovat informační servis ze života české a slovenské fyziologické společnosti – existence a životnost časopisu je i nadále úzce s ČFS a SFS samozřejmě spjata a časopis bude stále jejich hlavní publikační platformou. Vážení kolegyně, vážení kolegové, náš časopis zůstává i nadále tiskovinou, jeho elektronický archiv je i nadále bezplatně dostupný všem zájemcům. Máme rozhodně na co navazovat a máme i co dále rozvíjet. Nebude to ale možné bez Vaší podpory a Vašich odborných příspěvků. Doc.MUDr. Vladimír Riljak, PhD. vedoucí redaktor časopisu Československá fyziologie Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA zástupce vedoucího redaktora Československé fyziologie

 

 

 

 

Adresa redakce:

doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.

Fyziologický ústav 1.LF UK

Albertov 5, Praha 2

vladimir.riljak@lf1.cuni.cz 

 

Archiv časopisu k dispozici ZDE

 

 

 

počet zobrazení: 5694 poslední aktualizace: slamberova, 12.02.2019
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.