20.02.2017

Suplementum Physiological Research

 

Omlouváme se zájemcům, kterým případně nepřišel email s pokyny k publikaci v suplementu Physiological Research. Jeho text naleznete níže.


Vážení zájemci o publikaci v suplementu Physiological Research,

své příspěvky (formálně připravené dle obecných podmínek časopisu Physiological Research) zašlete prosím nejpozději do 24.3.2017 na adresu sup.fd@fgu.cas.cz


Váš text může být maximálně rozsahu cca 15 normostran, 2 tabulek a 2 grafů. Případný barevný tisk bude účtován zvlášť. Texty rozsáhlejší budou vráceny. Mějte prosím na paměti, že rozsah čísla je stránkově limitován.


Dovolujeme si upozornit na několik faktů:

1/ předběžný zájem o publikaci je enormní – z toho vyplývá nutnost vybrat skutečně nejzajímavější práce, které budou průřezově reprezentovat setkání společnosti (aktuálně zájem převyšuje možnosti čísla 4x).

2/ vzhledem ke stále rostoucím edičním a redakčním nákladům bude cena za text fixní a bude oznámena přispěvatelům v nejbližší době. Velikou výhodou bude možnost uhradit publikační náklady ihned po definitivním přijetí textu (odpadne časová nouze v listopadu/prosinci).

3/ Stále platí, že v sekci „původní sdělení“ neotiskneme posterová sdělení.

4/ V případě odmítavého stanoviska ediční komise trvá stále možnost zaslat příspěvek do standardního čísla Physiological Research.

Za ediční komisi suplementa 2017

 

Dr. Vladimír Riljak

Doc. Jakub Otáhal


 

slamberova 20.02.2017

Volby do Výboru ČFS a Revizní komise

Výsledky voleb do výboru a revizní komie

Více zde

 

CFS přihláška

Přihlášku zašlete v kopii na email předsedy společnosti: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz.