slamberova 02.12.2016

Volby do Výboru ČFS a Revizní komise

Elektronická volba je otevřena do půlnoci 18.12.2016 !!!

Více zde

24.05.2016

Připravované akce a kongresy

 

Lekářská fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích

 

Slovenská fyziologická společnost

Česká fyziologická společnost

 

pod záštitou rektora Univerzity P. J. Šafárika, prof., RNDr. Pavla Sováka, CSc.

a děkana Lekářské fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.

 


 

 

pořádají

93. FYZIOLOGICKÉ DNY

31.1. – 2.2. 2017

v Košicích


Více informací zde

 

CFS přihláška

Přihlášku zašlete v kopii na email předsedy společnosti: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz.